Tuesday, June 20, 2017

My flowers-ดอกไม้สวย-ความสุขจากธรรมชาติ

ดอกไม้ที่บ้านกำลังบานครับ
ดอกชบาสีแดง สดใส  กำลังบานชูช่ออยู่หน้าบ้าน
ดอกของสับปะรดสี  แม้จะดอกเล็กแต่ก็น่าชมมาก ดอกสีม่วงขาว บานพร้อมกันหลายดอกสวยงามมาก
ภาพลายเส้นของดอกไม้  ดอกชบา
ส่วนล่างนี้ดอกดาวกระจายสีเหลือง ดอกสวยปลูกง่ายกระจายเติบโตเร็วมาก  สมชื่อดาวกระจายเลยครับ