Friday, July 14, 2017

Picture Card-การ์ด-ธรรมชาติ-รอบตัว-สวยงาม

ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาเพื่อใช้ในการสร้างตวามสุขทั้งทางกายและทางใจ แต่จริงๆแล้วธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่รอบตัวเรา เช่น นกน้อยหากมองเพลินๆอย่างเข้าใจก็ทำให้เรามีความสุข
ดอกไม้ชนิดต่างๆ ก็มีสีสันสวยงาม

  

 
ความสุขของคนเรานั้นสร้างได้  เพียงมองทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปดั่งธรรมชาติ เราก็จะมีความสุข...แน่นอน